Návrh na nové stanovy a finanční řád

Založil Belerby, Květen 15, 2015, 02:23:09 ODPOLEDNE

« předchozí - další »

Belerby

Na červen se chystá pravidelná schůze členů našeho sdružení a připravuje se změna stanov a finančního řádu, aby byl v souladu s NOZ.
Návrhy jsou k dispozici zde -
http://zefram.klfree.net/klfree/stanovy_2015/stanovy_navrh_2015.doc
http://zefram.klfree.net/klfree/stanovy_2015/financni_rad_navrh_2105.doc

Máte-li připomínky do diskuse, můžete zde... :)
Pij beer, at je meer *22*

skudlik

CitaceČlenská schůze ukládá Radě připravovat nové Stanovy v rámci diskusního fóra Klfree a předložit tento návrh do konce listopadu členské základně.

Jo, asi se mělo říct do listopadu kterého roku ...


skudlik

Návrh na úpravu Stanov:

§11 - postavení a působnost Schůze členů

vložit před poslední bod j následující nové body (+ příslušná úprava kontextu):

Schůze členů:
...
i) [zrušeno "a" na konci bodu]
j) rozhoduje o založení a zrušení obchodní korporace, ve které by mělo mít nebo již má spolek podíl a schvaluje její společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a stanovy, a to za spolek jako budoucího nebo již stávajícího společníka obchodní korporace;
k) rozhoduje o převodu podílu spolku v obchodní korporaci nebo jeho části, v ostatních záležitostech týkajících se obchodních korporací rozhoduje Rada; a

l) [ve znění původního bodu j]


Odůvodnění:

Vznik/nákup/prodej podřízených subjektů nelze vnímat jako pouze investici finančních prostředků ani běžnou provozní záležitost. Zcela zásadní kroky typu vytvoření servisního s.r.o, nákup/prodej jiných společnosti a podobné obchody ovlivňují i strukturu a způsob fungování samotného Sdružení (spolku).

Takto zásadní záležitosti by měly být předloženy ke schválení Schůzi členů. Každý ze členů by měl mít možnost se k těmto změnám vyjádřit a měl být řádně informován o tom co obnáší. Také budou lépe definovány řídící/kontrolní mechanizmy, jak mají tyto společnosti fungovat.

(pro info - tato úprava není z mé hlavy, je součástí stanov Pilsfree - dříve srovnatelně velkého sdružení, dnes několikanásobně většího (spolku) než my:  http://www.pilsfree.net/spolek/stanovy/ ).